از يک دختر جوان پرسيدند :
از چه نوع آرايشي استفاده ميکني؟
گفت اينارو بکار مي برم :

براي لبانم ....... راستگويي
براي صدايم ...... ذکر خدا
براي چشمانم ....... چشم پوشي از محرمات
براي دستانم ...... کمک به مستمندان
براي پاهايم ...... ايستادن براي نماز
براي قامتم ....... سجده براي خدا
براي قلبم ........ محبت خدا
براي عقلم ...... فهم قرآن
براي خودمم ...... ايمان به خدا
~~~~~~~~~~~~~~~~
خواهران ، آرايش تون خدايي ...

منبع : حرف های جالب |ارایش
برچسب ها : خدابراي